Zjištění vlivu mikroklimatických a živinových poměrů na úspěšnost umělé a přirozené obnovy v podmínkách 8.LVS v PLO Hrubý Jeseník