Změny obsahu prvků v porostech smrku, buku, jeřábu a břízy v průběhu roku