Zpracovatelský potenciál ČR

Výsledkem projektu bude strukturovaná reprezentace příležitostí a hrozeb ze změn bilance zdrojů dříví na varianty vývoje zpracovatelských kapacit. Projekt poskytne informace z analýz bilance surového dříví v ČR, sociálních a regionálních dopadů, ekonomických a investičních vlivů. Umožní kvantifikovat dopady změn z navýšení kapacity tuzemského zpracování dříví a efekt z této změny ve finančním vyjádření, zaměstnanosti a přidané hodnotě.

 

Soubory ke stažení: