Výzva k podání nabídek na řešení výzkumných projektů – podzim 2019

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu k podání nabídek na řešení výzkumných projektů.
Podrobná specifikace a požadavky na řešení témat výzkumných projektů jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.
Výzva k podání nabídek
příloha č. 1 – Témata na výzkumné projekty
příloha č. 2 – Vzor smlouvy
příloha č. 3 – Formulář pro předkládání nabídek
příloha č. 4 – Čestné prohlášení (vzor)
Lhůta pro podání nabídek je do 27.11.2019, 15.00 hod.

Proces Grantové služby LČR je popsán ve Statutu GS.

Číslo: Popis: Výherce: