Blaník

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Kácov
Název honitby:Blaník
Druh honitby:Volná
Výměra:651 ha

Poznámka:

Od 16. 5. 2015 – 14.3.2017 dočasně režijní honitba. Honitba zrušena (církevní restituce) rozhodnutím Městského úřadu Vlašim č. j. ZIP27401/16-2067/2016CvP a rozhodnutím č. j.ZIP1771/17-430/2017CvP – nabytí právní moci 14. 3. 2017.

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy