Pravidla výběrového řízení na pronájem honiteb

Zrušení výběrových řízení

Dne 1. 3. 2021 rozhodl Generální ředitel Lesů ČR, s.p. s okamžitou platností o zrušení výběrových řízení na pronájem honiteb, které se měly uskutečnit 2. až 4. března. K tomuto kroku bylo přistoupeno s ohledem na současně platné vládní nařízení a v souladu s čl. 1.10.2 bod 3 Pravidel pro výběrová řízení na pronájem honiteb vyhlášených od roku 2021.

Místo otevírání obálek

Název honitby

Kód honitby

Termín otevírání obálek

Generální ředitelství Lesů ČR, s.p.

Obora

CZ7111202071

04.03.2021

LZ Konopiště

Plešivec

CZ2120206029

03.03.2021

LZ Konopiště

Revír Černíny

CZ2112206028

03.03.2021

OŘ jižní Morava

VYSOKÁ

CZ7206206014

02.03.2021

OŘ jižní Morava

Staré Hutě

CZ7207209008

02.03.2021

OŘ jižní Morava

Okrouhlá

CZ6202206029

02.03.2021

OŘ jižní Morava

Oslava

CZ6107206018

02.03.2021

 


Ke stažení:
Smluvní dokumentace k pronájmu honiteb

Smlouva:

Pravidla:

Smluvní dokumentace k pronájmu honiteb – obor

Smlouva:

Pravidla:


1 Výběrová řízení
1.1  Základní údaje
1.1.1  Základní údaje zadavatele
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (dále také jen „LČR“ či „zadavatel“)
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. AXII 540

1.1.1.1  Seznam použitých zkratek
Oblastní ředitelství LČR
LS Lesní správa LČR
LZ Lesní závod LČR
OJ Organizační jednotka LČR