Buchlov – LČR

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Buchlovice
Název honitby:Buchlov – LČR
Kód ÚHÚL:CZ7207209006
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 108 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
650 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
GANNICUS s.r.o.,Štefánikova 131/61, 612 00 Brno - Ponava,IČO: 01627759

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
650 100 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy