Bušohradský Vlastec

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Křivoklát
Název honitby:Bušohradský Vlastec
Kód ÚHÚL:CZ2102210003
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:563 ha

Poznámky a přílohy:

S účinností od 21.3.2014 je výměra honitby 563 ha – viz rozhodnutí č.j. MBE/60597/2013/ŽP-HrS z 11.2.2014, nabylo právní moc 18.3.2014 a č.j. MBE/11076/2014/ŽP-HrS z 18.2.2014, které nabylo právní moci 21.3.2014

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Doručení nabídek do:
5. 11. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Ve dne:
5. 11. 2013, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
213 396 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
na LS Křivoklát: Zdeňka Vávrová, 956 180 105, Vavrova.ls180@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Myslivecké sdružení Křivoklátské buky o.s.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
780 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy