Dětřichov

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Svitavy
Název honitby:Dětřichov
Kód ÚHÚL:CZ5312206009
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:694 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Choceň, Pernerova 75, Choceň

Doručení nabídek do:
9. 4. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Choceň, Pernerova 75, Choceň

Ve dne:
9. 4. 2013, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
51 753 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Radislav Koráb, tel. 724523163,korab.ls161@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Michal Paclík, Koclířov 111, PSČ 569 11

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
166 942 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy