Markéta

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Jindřichův Hradec
Název honitby:Markéta
Kód ÚHÚL:CZ3105209017
Druh honitby:režie
Typ honitby:Volná
Výměra:928 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ České Budějovice

Doručení nabídek do:
15. 5. 2012, 10:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ České Budějovice

Ve dne:
15. 5. 2012, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
170 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Markes, Lesní správce LS J.Hradec, tel. 724524468

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Miroslav Ondřej, Jakubská 291/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
176 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy