Raškov

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Hanušovice
Název honitby:Raškov
Kód ÚHÚL:CZ7111206057
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 727 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
14. 5. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
14. 5. 2013, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
122 762 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Ivo Valenta, lesní správce, tel.: 724523125, valenta.ls125@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Pavel Bregin; Hliník 615, Velká Bystřice, PSČ: 783 53

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
356 850 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy