Špičák

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Lužná
Název honitby:Špičák
Kód ÚHÚL:CZ2121206069
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:539 ha

Poznámky a přílohy:

Stávající nájemní smlouva trvá do 30.6.2015. Nová smlouva s p. Josefem Janečkem je uzavřena s účinností od 1.7.2015.

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Doručení nabídek do:
17. 3. 2015, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Ve dne:
17. 3. 2015, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
447 945 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Iveta Pešulová, 956 179 105, Pesulova.ls179@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Josef Janeček

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
457 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy