Střeň

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Šternberk
Název honitby:Střeň
Kód ÚHÚL:CZ7105210019
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:762 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika honitby mající vliv na myslivecké hospodaření: na části honitby NPR Ramena řeky Moravy. V NPR mysl. hosp. dle rozhodnutí orgánu ochrany přírody dle § 30 zákona 114/92Sb

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
15. 5. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
15. 5. 2013, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
45 087 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Sládek, lesní správce; tel: 724523129, sladek.ls129@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Myslivecké sdružení MS Střeň - LES; Litovel - Pavlínka 117/18, PSČ: 784 01; IČ: 47998687

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
45 087 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy