Sýkořice

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Nižbor
Název honitby:Sýkořice
Druh honitby:Volná
Výměra:790 ha

Poznámka:

29.10.2013 uzavřen dodatek č.1 (Rozhodnutí MěÚ Rakovník o změně výměry honitby – snížení z 815 ha na 790 ha, č.j. MURA/35422/2013-67-42 z 26.8.2013, které nabylo právní moci 19.9.2013

Doručení obálek

Místo doručení:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Doručení do:
14. 5. 2013, 8:00

Otevírání obálek

Místo konání:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Ve dne: 14. 5. 2013, 11:00

Výše kauce pro VŘ:
512 114 Kč

Kontaktní osoba:
LS Nižbor, Šárka Malá, 956 181 105; Mala.ls181@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ondřej Vinkler, Kamenné Žehrovice

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
601 948 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy