Tvořihráz

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Znojmo
Název honitby:Tvořihráz
Kód ÚHÚL:CZ6220209071
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:516 ha

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava

Osobní podání:
Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin na podatelně OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava

Doručení nabídek do:
9. 3. 2022, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava

Ve dne:
9. 3. 2022, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
288 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Lukášek Václav Ing., vaclav.lukasek@lesycr.cz, 602586149

Adresa, na níž je možno vyžádat podklady:
LS Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing. Luděk Horník

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
288 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy