Tvořihráz

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Znojmo
Název honitby:Tvořihráz
Kód ÚHÚL:CZ6220209071
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:516 ha

Poznámky a přílohy:

Kontaktní osoba pro období 26.4.-3.5.2012: Ing. Roman Křivánek, tel.:956149101, mt.:724524115, Krivanek.ls149@lesycr.cz

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Krajské ředitelství Brno,Jezuitská 13, 602 00 Brno

Doručení nabídek do:
17. 5. 2012, 10:00

Místo konání otevírání obálek:
Krajské ředitelství Brno,Jezuitská 13, 602 00 Brno

Ve dne:
17. 5. 2012, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
130 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Václav Lukášek, tel.:956149102, mt.:602586149,Lukasek.ls149@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing.Luděk Horník,Radkovice u Hrotovic 56,675 59

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
235 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy