Vratislavice

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Jablonec nad Nisou
Název honitby:Vratislavice
Kód ÚHÚL:CZ5105206538
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:646 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec

Doručení nabídek do:
14. 12. 2016, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec

Ve dne:
14. 12. 2016, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
51 100 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Michal Hovorka 724 523 247

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
NejLes s.r.o., Arnoštov 24, 507 82 Pecka

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
54 212 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy