Aktuality vodních toků

Lesy ČR vracejí pstruha do jizerskohorských bystřin už třinácté jaro

Aktuality vodních toků

Deset tisíc plůdků pstruha obecného vysadí 8. dubna na čtyřech tocích v Jizerských horách vodohospodáři z podniku Lesy ČR spolu s rybáři i zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Už třináct let tak vytvářejí stabilní a geneticky rozmanitou populaci živočišného druhu, který do tamějších vod patří. Od frýdlantských sádek všichni ráno vyrazí k Černé Smědé,…

05.04.2019 Celý článek

Lesy ČR provedly protipovodňovou úpravu Ondřejovického potoka

Aktuality vodních toků

Protipovodňovou úpravu bezmála dvoukilometrového úseku koryta Ondřejovického potoka v okrese Jeseník v Olomouckém kraji provedli vodohospodáři z podniku Lesy České republiky. Náklady dosáhly 13 milionů korun bez DPH. Břehy stabilizovaly kamenné rovnaniny, dlažby a zdi, dno pak dřevěné prahy a balvanité skluzy. „Na několika místech se nacházely ještě původní kamenné zdi poškozené před pěti lety přívalovou povodní, která…

19.02.2019 Celý článek

Lesy ČR: I malé vodní nádrže zadrží vodu v krajině

Aktuality vodních toků

Dvě malé nádrže nově zadržují vodu v Rychlebských horách a v oblasti Nízkého Jeseníku. Jednu loni vybudovaly a druhou zrekonstruovaly Lesy ČR za 3,8 milionů korun bez DPH. V době sucha prospějí krajině i vodomilným rostlinám a živočichům. Podnik spravuje drobné vodní toky v zemi. Vodní nádrž U Kamenného mostu vybudovali vodohospodáři na Hoštickém potoce v obci Javorník.…

12.02.2019 Celý článek

Nádrž Sedlinka na Opavsku pojme více vody

Aktuality vodních toků

Protipovodňová ochrana obyvatel, jejich zahrad, domů i obecních komunikací byla důvodem stavby Lesů ČR na vodní nádrži Sedlinka na Opavsku v Moravskoslezském kraji. Náklady dosáhly 12 milionů korun bez DPH. Letos se ještě opraví nefunkční zařízení na vypouštění nádrže a regulaci hladiny. „Upravili jsme hrany bezpečnostního přelivu, takže se zvětšil i retenční prostor. Nádrž tedy pojme…

23.01.2019 Celý článek

V Losinském potoce se zase daří vodním živočichům

Aktuality vodních toků

Koryto Losinského potoka na Kutnohorsku ve Středočeském kraji letos upravily Lesy České republiky. Stavba přišla na bezmála 2,4 miliony korun, podnik čerpal dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Losinský potok patří svou délkou (14,2 km) k větším přítokům řeky Sázavy. V minulosti byly dno i svahy koryta nepřirozeně pokryté dlažbou a betonovými panely. Dva půlmetrové spádové stupně i nevyužívaný jez…

21.12.2018 Celý článek

Rekonstrukci vodní nádrže Markovka u Třebíče zahájily Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Plánovanou rekonstrukci vodní nádrže Markovka v Kožichovicích u Třebíče v Kraji Vysočina zahájily tento týden Lesy České republiky. Náklady se odhadují na téměř 34 milionů korun. Práce by měly skončit v březnu 2020. Obnova čeká stávající vtokový a výpustný objekt a bezpečnostní přeliv. „Odstraníme nánosy z retenčního prostoru nádrže a prodloužíme životnost funkčních objektů, které jsou značně poškozené nebo…

25.10.2018 Celý článek

Němčice na Litomyšlsku chrání před povodní suchá nádrž „Člupek“

Aktuality vodních toků

Vybudovaly ji Lesy České republiky Suchou nádrž vybudovaly nad Němčicemi v Pardubickém kraji v letech 2016 až 2018 Lesy České republiky. Zachytí stoletou povodeň. Podnik investoval 11,5 milionů korun, 20,4 miliony korun přispělo ze svého dotačního programu Ministerstvo zemědělství ČR. Vodoprávní úřad stavbu v říjnu zkolaudoval a 25. října byla slavnostně otevřena. „Retenční objem nádrže činí 129 000…

25.10.2018 Celý článek

Lesy ČR obnovily další tři vodní nádrže, tentokrát na Vysočině

Aktuality vodních toků

Zadrží vodu a prospějí krajině, rostlinám i živočichům Tři vodní nádrže na Vysočině v katastrech obcí Jackov, Jestřebí u Brtnice a Radkovice u Hrotovic obnovily Lesy České republiky. Roční stavba za 8,9 milionů korun bez DPH skončila letos v srpnu. Vodní díla zadržují na dvou a půl hektarech 37 177 metrů krychlových vody. V době sucha je to významný…

26.09.2018 Celý článek

Plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanále končí

Aktuality vodních toků

Tradiční ukončení plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále, významné jihočeské kulturní a technické památce, kterou spravují Lesy České republiky, se koná v sobotu 15. září 2018 u hraničního přechodu Ježová/Iglbach na Českokrumlovsku. Lesy ČR se již několik let úspěšně podílí na úpravách ucelených částí kanálu. Nyní společně s českými a rakouskými partnery připravují další obnovu…

06.09.2018 Celý článek