Koncepce lesní pedagogiky u LČR

Úkolem koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) u státního podniku LČR, s.p., je stanovení priorit a strategických cílů pro zefektivnění projektů a forem EVVO.

EVVO je u LČR, s.p., realizována prostřednictvím lesních pedagogů,  zaměstnanců podniku, kteří jsou v oblasti odborného vzdělávání vyškoleni, absolvovali  základní, případně pokročilý, kurz lesní pedagogiky a mohou dle získaného osvědčení  vzdělávat širokou veřejnost v oblasti lesnictví a lesního hospodářství. Při vzdělávání veřejnosti je kladen důraz na zážitkové a interaktivní poznávání, které zaručuje větší schopnost vnímání, vstřebávání a zapamatování si získaných informací.

V současné době je u LČR, s.p., evidováno 194 lesních pedagogů (LP) se zastoupením na 80 organizačních jednotkách (OJ) z celkových 102 OJ a Ředitelství LČR, s.p.

EVVO je realizována 5 základními formami:

  • Den s LČR
  • Lesní pedagogika (osvětové akce typu přednášky, besedy, vycházky, soutěže, aj.)
  • Informační a vzdělávací střediska (stěžejní IVS Křivoklát)
  • Spolupráce s jinými subjekty
  • Školní projekt „Les ve škole – škola v lese“ 

Cílovými skupinami účastníků aktivit EVVO jsou na prvním místě převážně MŠ a ZŠ, dále pedagogové, široká veřejnost, SŠ, VOŠ, VŠ, senioři, osoby handicapované a osoby ze sociálně znevýhodněných prostředí. Každá z těchto cílových skupin vyžaduje odlišný pedagogický přístup a tím i přípravu jednotlivých programů vzdělávacích aktivit LP.

Lesy České republiky, s.p., se spolu s nejvýznamnějšími subjekty v lesnictví svým podpisem připojily k materiálu „ Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR“. Tento materiál vytvořila pracovní skupina založená Ministerstvem zemědělství. Důležitou součástí tohoto materiálu je akční plán, který obsahuje seznam doporučených aktivit pro jednotlivé subjekty zabývající se lesní pedagogikou, Ministerstvo zemědělství, lesnické školy a pracovní skupinu.

Znění Jednotného postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR je ke stažení zde (pdf, 2,2 MB).