Tendry na lesnické práce na období od roku 2015 zahájeny

Zadavatel Lesy České republiky, s.p. oznamuje zahájení tendrů na lesnické práce na období od roku 2015. Jedná se o tři otevřená zadávací řízení – podrobné informace k jednotlivým veřejným zakázkám naleznete ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele, a to na adresách:

Název veřejné zakázky Evid. č. VZ ve Věstníku VZ Adresa informačního zdroje
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2015+ 489313 Věstník veřejných zakázek
Profil zadavatele
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2015 489320 Věstník veřejných zakázek
Profil zadavatele
Provádění pěstebních činností – rok 2015 489316 Věstník veřejných zakázek
Profil zadavatele

Tiskovou zprávu k vyhlášení k vyhlášení tendrů naleznete zde.