666 přírodních krás České republiky

666 přírodních krás České republiky
Titul:: 666 přírodních krás České republiky
Podtitul:: 666 přírodních krás České republiky
Vydavatelství:: Vyd. Kartografie PRAHA, a.s., Praha, 2007 /1. vydání, 2. dotisk/
Datum publikace:: 01.01.2007

666 přírodních krás České republiky

Publikace, která je další z řady populárních lexikonů pro širokou veřejnost o zajímavých místech České republiky, je zaměřena na přírodu a její zajímavosti i zvláštnosti. Publikace obsahuje 288 stran rozdělených do dvou částí – textové a mapové. Rozsáhlejší textová část, která je dílem autorské dvojice Vladimíra Soukupa a Petra Davida, obsahuje 666 hlavních hesel a více než 1200 vedlejších podhesel. Mapová část publikace, kterou dodala Kartografie PRAHA, a.s., obsahuje celkem 64 stran autoatlasu České republiky v měřítku 1 : 200 000 s vyznačením všech přírodních objektů a míst v knize popsaných a v mnoha případech i vyfotografovaných. Mezi přírodní objekty a místa autoři zařadili chráněná území přírody, vodní toky a plochy, botanické a zoologické lokality, jeskyně, propasti, skalní města a geologické zvláštnosti.