Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru

Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru
Titul:: Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru
Podtitul:: Sborník z konference (Brno, 18. - 19. 9. 2013)
Vydavatelství:: Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2013.
Datum publikace:: 01.01.2013

Sborník z konference (Brno, 18. – 19. 9. 2013)

Sborník z konference (Brno, 18. – 19. 9. 2013), která byla pořádána pod záštitou prof. Dr. Ing. Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství ČR, a Ministerstva průmyslu a obchodu a za přispění finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Les je významným zdrojem trvale obnovitelné dřevní suroviny ČR a poskytuje nenahraditelné společenské funkce. S navazujícím dřevařským zpracovatelským průmyslem tvoří neoddělitelný celek. Práce v lesnických a dřevařských podnicích je významným zdrojem obživy obyvatel venkovských oblastí. V současné době má lesnicko-dřevařský sektor bezesporu řadu ekonomických a politických problémů. Cílem konference bylo tyto problémy lépe identifikovat a pomoci při hledání cest pro jejich řešení. Konference byla určena vlastníkům lesů (včetně vlastníků z řad měst a obcí), pracovníkům v lesním hospodářství, politickým představitelům, pracovníkům státní správy, odborným lesním hospodářům, představitelům školství, vědy a výzkumu (včetně studentů lesnických škol), představitelům místních akčních skupin, odborným poradcům a dalším aktérům zabývajícím se lesnictvím, dřevozpracujícím průmyslem a rozvojem venkova. Sborník je doplněn nosičem CD, který obsahuje prezentace z konference.