Bohemia docta – K historickým kořenům vědy v českých zemích

Bohemia docta - K historickým kořenům vědy v českých zemích
Titul:: Bohemia docta - K historickým kořenům vědy v českých zemích
Podtitul:: Bohemia docta - K historickým kořenům vědy v českých zemích
Vydavatelství:: Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Bohemia docta – K historickým kořenům vědy v českých zemích

Kniha jako první mapuje celkový vývoj české mimouniverzitní vědy od počátků v humanistických a barokních učených společnostech až po transformaci Československé akademie věd na Akademii věd ČR, to je v období let 1747-1992. Tým zkušených autorů poutavě a zasvěceně přibližuje dějiny takových významných vědeckých institucí, jako byla například Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce a v poválečném období dominantní Československá akademie věd. Opomenuty nejsou ani vědecké instituce Němců z českých zemí. Součástí bohatě ilustrované publikace jsou také biografické medailony osobností, které českou vědu v minulosti ovlivnily nejvýrazněji. Vedle toho obsahuje kniha i průřezové kapitoly věnované vývoji vědy v devatenáctém a dvacátém století. Čtenáři se tak nabízí možnost poznat zajímavé i dramatické peripetie jedinečného příběhu české vědy, která musela tolikrát zápasit o svoji pozici a uznání.