Celoroční průvodce houbaře aneb na houby od jara do zimy

Celoroční průvodce houbaře aneb na houby od jara do zimy
Titul:: Celoroční průvodce houbaře aneb na houby od jara do zimy
Podtitul:: Celoroční průvodce houbaře aneb na houby od jara do zimy
Vydavatelství:: Vyd. nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Celoroční průvodce houbaře aneb na houby od jara do zimy

Kniha si neklade nárok být odbornou mykologickou příručkou ani kompletní monografií hub. Není ani obsáhlým a uceleným klíčem k určování všech u nás rostoucích druhů hub. Její cíl je mnohem prostší. Je totiž určena hlavně praktickým, začínajícím houbařům. Jejím záměrem je nabídnout praktickému houbaři přehled u nás hojněji se vyskytujících druhů hub se zřetelem na dobu jejich výskytu a roční období. Z tohoto důvodu je tato knížka koncipována odlišně než většina již vydaných atlasů hub. Autoři nechtějí praktického houbaře zbytečně zatěžovat nějakými složitými metodami určování hub, ani mikroskopickými znaky, ani detailním studiem barvy výtrusného prachu. I když se v některých případech o těchto znacích stručně zmiňují, knížka je nicméně koncipována tak, aby i bez těchto údajů mohl praktický houbař zde vyobrazené druhy hub co nejlépe rozpoznat.

Jak čtenář z knihy pozná, je možné houby nasbírat v průběhu celého roku, což je pro praktického houbaře velmi výhodné, neboť si může přinést z lesa téměř vždy čerstvé houby pro přípravu chutného pokrmu, dokonce i za ne vždy zcela příznivých podmínek. Po úvodních všeobecných kapitolách o houbách, houbařích a sběru hub následuje jádro knihy s fotografiemi hub věnované sběru hub od jara do zimy. Závěr knížky obsahuje tabulku časového rozpětí výskytu hub, rejstříky a stručnou informaci o autorech.