Chování, chov a lov jelení zvěře

Chování, chov a lov jelení zvěře
Titul:: Chování, chov a lov jelení zvěře
Podtitul:: /z německého originálu "Verhalten, Hege und Bejagung des Rotwildes" z roku 2008/
Vydavatelství:: Vydavatelství Víkend, s.r.o., Líbeznice

/z německého originálu „Verhalten, Hege und Bejagung des Rotwildes“ z roku 2008/

Známý německý praktik a znalec spárkaté zvěře, jehož několik knih vyšlo také u nás, rozdělil populární příručku o jelení zvěři na dvě části. První pojednává o chování zvěře. V ní autor hodnotí její smyslové vnímání a projevy, chování ve volnosti s ohledem na přírodní prostředí, ale i uvnitř tlupy a zvláště v době říje. Po tomto stručném seznámení s životními projevy obrátil autor svoji pozornost v druhé části knihy na důležité předpoklady úspěšného chovu zvěře a její lov. Nejprve se věnuje ukazatelům správného odstřelu podle pohlaví a věkových tříd a s tím spojeného odhadu věku živé zvěře a jeho určení u zvěře ulovené. Mezi jiným se zmiňuje o málo známých metodách určení věku podle Harkeho a Gottschlichta. Samostatná poměrně rozsáhlá kapitola se zabývá způsoby lovu. Kniha doplněná fotografiemi, kresbami a grafikami obsahuje zajímavé poznámky z praxe. Je psána pro německé čtenáře a podle německých předpisů a zvyklostí, které se v některých bodech liší od našich. Pro nás je podnětný plán stavby zelených mostů, který má zajistit spojení izolovaných ostrůvků výskytu jelení zvěře, a tak zabránit její degradaci. Stručně a názorně napsaná kniha poskytne praktické informace zejména začátečníkům.