Douglaska tisolistá. Příměstské lesy

Douglaska tisolistá. Příměstské lesy
Titul:: Douglaska tisolistá. Příměstské lesy
Podtitul:: Sborník referátů z odborného semináře s venkovními ukázkami (Trutnov 2013)
Vydavatelství:: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, 2013.
Datum publikace:: 01.01.2013

Sborník referátů z odborného semináře s venkovními ukázkami (Trutnov 2013)

Sborník referátů z odborného semináře s venkovními ukázkami (Trutnov 2013), který pořádaly Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů – Východočeské regionální sdružení, Lesy a parky Trutnov, s.r.o., Správa lesů Cristiny Colloredo-Mansfeldové a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno. Cílem semináře bylo seznámení s pěstováním douglasky v hospodářských lesích a s hospodařením v příměstských lesích společnosti Lesy a parky Trutnov, s.r.o. Sborník obsahuje pět příspěvků přibližujících některé současné poznatky o hospodaření s douglaskou tisolistou nejen v příměstských lesích. Pozornost je věnována jednak poznatkům praxe a jednak výsledkům řešení projektu NAZN QI112A172 „Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR“ a výzkumného záměru MZE0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“. Sborník doplňují údaje z lesního hospodářského plánu o lokalitě s exkurzní ukázkou v lesích obhospodařovaných společností Lesy a parky Trutnov, s.r.o.