Fauna ČR: Ptáci = Aves /díl 1/

Fauna ČR: Ptáci = Aves /díl 1/
Titul:: Fauna ČR: Ptáci = Aves /díl 1/
Podtitul:: třetí, přepracované a doplněné vydání
Vydavatelství:: Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2016, v edici Fauna ČR. 3., přepracované a doplněné vydání (1. vydání: rok 1972)
Datum publikace:: 01.01.2016

třetí, přepracované a doplněné vydání

První vydání této knihy vyšlo v edici Fauna ČSSR, svazek Ptáci 1, v roce 1972. Jeho druhé, přepracované a doplněné vydání jako Fauna ČR a SR, Ptáci 1, bylo vydána po 22 letech, v roce 1994. Nyní zhruba po stejné době je vydáváno třetí, přepracované a doplněné vydání, tentokrát jen jako Fauna ČR, Ptáci 1 (svazek zahrnuje řády vrubozubí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví, pelikáni a veslonozí). Záměr vydat toto dílo znovu je podložen jak zájmem široké veřejnosti, tak především současnou situací, kdy se po intenzivním ornitologickém výzkumu v posledních desetiletích nahromadilo tolik nových a významných poznatků nejen z faunistiky a biologie ptáků, ale i nečekaných a nových pohledů na jejich systém a řadu taxonomických problémů, které vyžadovaly základní přepracování především obecných kapitol k modernímu poznání této skupiny obratlovců. Hlavní změny v tomto třetím vydání se týkají jak obecného úvodu, kde zejména nové poznatky molekulární taxonomie a systematiky vyžadovaly hlubší zásahy do celého textu, tak zpracování jednotlivých druhů, které podle osvědčeného schématu (synonymika, taxonomie, rozšíření druhu, popis, rozměry, hmotnost, poznávání v přírodě, výskyt v České republice, tah, prostředí, hnízdění, potrava, význam, cizopasníci a nejdůležitější literatura) zohledňuje velké změny v rozšíření a početnosti mnoha druhů. Po tak dlouhé době se přirozeně změnil kolektiv autorů a také úroveň znalostí o naší avifauně. Proto v úvodu autoři pokládají za nutné znovu vysvětlit metodické přístupy k celé práci, jejím cílům, způsobů zpracování jednotlivých kapitol i použitou terminologii.