Hold slunci, dešti, půdě a pluhu

Hold slunci, dešti, půdě a pluhu
Titul:: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu
Podtitul:: Pranostikon
Vydavatelství:: Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2014
Datum publikace:: 01.01.2014

Pranostikon

Pranostiky byly v plynutí času totéž, co bezpečí poznaného, azyl domova, vlídná informace a pevný záchytný bod v neznámém a ne vždy přátelském vesmírném prostoru lidského bytí. Zdaleka nemají nic společného se senzačností předstíraných věšteb budoucnosti. Nejde o předpovědi, ale o úsporné formulace výsledků hlubokého důvěrného poznávání vývoje a průběhu toho, co v životě našich předků bylo důležité a co se vyskytovalo opakovaně. Všechny tyto hluboce čisté jadrné formulace mají nezřídka silný poetický náboj a nespornou, právem obdivovanou folkloristickou hodnotu. Předkládaná publikace obsahuje přibližně 10 000 pranostik, navíc s vysvětlujícími komentáři a pro hlubší pochopení i nezbytnou kulisou jejich dobového hospodářského zázemí. Kniha je určena potomkům a dědicům těch, kteří v průběhu generací pranostiky vytvořili, používali a dokázali je jako naše tradiční kulturní slovesné bohatství uchovat.