Horské rostliny

Horské rostliny

Titul:: Horské rostliny

Podtitul:: Horské rostliny

Autor:: Daniel Dítě, Pavol Eliáš a Daniel Hrčka

Vydavatelství:: Vyd. Mladá fronta, a.s., Praha, 2010

Datum publikace:: 01.01.2010

Horské rostliny

V této knize se autoři snažili alespoň trochu přiblížit krásu více než 250 druhů běžných i vzácnějších horských rostlin. Úvod obsahuje přehled o horských oblastech České republiky a Slovenské republiky, o jejich klimatických podmínkách, geologickém podloží a zejména biotopech horské květeny. Fotografie celé rostliny s biotopem a jejího květu či soukvětí jsou doplněny krátkým popisem, informacemi o ekologii, rozšíření druhu a možnostmi záměny s podobnými rostlinami. Závěr knihy obsahuje použitou literaturu a český, slovenský a latinský rejstřík.