Jeskyně České republiky

Jeskyně České republiky
Titul:: Jeskyně České republiky
Podtitul:: Jeskyně České republiky
Vydavatelství:: Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010, v řadě Průvodce
Datum publikace:: 01.01.2010

Jeskyně České republiky

Průvodce seznamuje čtenáře s rozšířením a pestrostí jeskyní na našem území a dovoluje nahlédnout i do jejich historie a objevování. Největší prostor je v knize věnován čtrnácti jeskyním, které jsou zpřístupněné veřejnosti, a které tedy může turista při svém objevování podzemních krás vlasti navštívit, a také krasovým a pseudokrasovým útvarům, které jsou součástí naučných stezek a značených turistických tras. Opominuty ovšem nejsou ani jeskyně, které jsou přístupné pouze pro odborníky a speleology. Některé z nich si běžný návštěvník může prohlédnout pouze v rámci dnů otevřených dveří. Termíny těchto dnů lze zjistit na internetových stránkách – jejich seznam je uveden v kapitole na konci knihy. Samostatné kapitoly jsou věnovány dvanácti slovenským veřejnosti přístupným jeskyním. Nechybí ani výkladový slovníček vybraných odborných termínů.