Karpatské lesy

Karpatské lesy
Titul:: Karpatské lesy
Podtitul:: Sborník příspěvků z konference (Chřiby, 4. - 5. 5. 2016)
Vydavatelství:: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, 2016.
Datum publikace:: 01.01.2016

Sborník příspěvků z konference (Chřiby, 4. – 5. 5. 2016)

Sborník příspěvků z konference (Chřiby, 4. – 5. 5. 2016), kterou pořádal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Brno, ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Cílem konference Karpatské lesy bylo přispět odbornými příspěvky k diskusi se zainteresovanými subjekty k naplňování Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Na konferenci zazněly příspěvky vztahující se k charakteristikám přírodních podmínek, lesnickému obhospodařování, klasifikaci lesních ekosystémů, zakládání a ochraně lesů, péči o chráněná území a významné druhy živočichů a rostlin, lesnické historii a vzdělávání a lesnickému regionálnímu rozvoji Karpat. Konference Karpatské lesy byla pořádána také při příležitosti předsednictví České republiky k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Vzhledem ke svému významu se nejednalo o konferenci mezinárodní, ale o akci spíše regionálního charakteru s cílem integrovat a sblížit zejména lesnické odborníky a praktikující lesníky na Moravě a ve Slezsku.