Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019 vychází z platné lesnické legislativy, a to z lesního zákona č. 289/1995 Sb. a ze zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019 vychází z platné lesnické legislativy, a to z lesního zákona č. 289/1995 Sb. a ze zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Titul:: Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019 vychází z platné lesnické legislativy, a to z lesního zákona č. 289/1995 Sb. a ze zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Podtitul:: Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019 vychází z platné lesnické legislativy, a to z lesního zákona č. 289/1995 Sb. a ze zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vydavatelství:: Vyd. Ministerstvo zemědělství, Praha, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019 vychází z platné lesnické legislativy, a to z lesního zákona č. 289/1995 Sb. a ze zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

V pořadí již šestnáctá Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva, navazuje na obdobné materiály zpracované v předcházejících patnácti letech, které Ministerstvo zemědělství každoročně zveřejňuje. Je souhrnným informačním materiálem o všech oblastech aktivit v lesním hospodářství za rok 2009 a obsahuje zejména popis aktuálního stavu v hlavních ukazatelích, který je pro vybrané oblasti doplněn i dlouhodobějšími trendy.  Přináší informace týkající se rámcových makroekonomických podmínek lesního hospodářství v Česé republice, vývoje změn vlastnických vztahů a legislativy na úseku lesů i myslivosti, vlastních výsledků lesního hospodaření, hlavních produkčních činitelů, faktorů prostředí ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomiky a mezinárodních aktivit lesního hospodářství.