Lesní pedagogika

Lesní pedagogika
Titul:: Lesní pedagogika
Podtitul:: Sborník příspěvků ze semináře
Vydavatelství:: Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2016.
Datum publikace:: 01.01.2016

Sborník příspěvků ze semináře

Sborník příspěvků ze semináře (Žlutice, 16. 6. 2016), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., ve spolupráci s Českou lesnickou společností Střední lesnické školy Žlutice, za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Cílem semináře bylo představení lesní pedagogiky a možnosti využití nabízených výukových programů lesní pedagogiky základním a středním školám prostřednictvím lesnických organizací. Lesníkům, kteří se zabývají lesní pedagogikou, poskytl seminář informace o nových metodách, pomůckách, plánovaných akcích a možnostech dalšího vzdělávání. Dále pak na semináři byla představena soutěž Young People in European Forests, která je určena pro mládež ve věku 13 – 20 let.