Lesy České republiky

Lesy České republiky
Titul:: Lesy České republiky
Podtitul:: Pracujeme pro vás
Vydavatelství:: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2015
Datum publikace:: 01.01.2015

Pracujeme pro vás

Myšlenka na vytvoření publikace o mimořádném bohatství lesa vzešla z podnětu státního podniku Lesy České republiky jako správce státního lesa. Publikaci, kterou doplňuje film “V lese“ na DVD, bychom mohli pomyslně rozdělit na dvě části. V první části se představuje státní podnik Lesy České republiky s činnostmi zaměřenými na strategii trvale udržitelného hospodaření a soustavnou péči o lesní porosty, pěstování lesů, těžební činnost, hospodářskou úpravu lesů, ochranu přírody, prodej dříví, certifikaci lesního hospodaření, správu drobných vodních toků a bystřin, ekonomiku, roli státního podniku v zaměstnanosti, další význam lesů pro společnost, lesní pedagogiku, společenskou odpovědnost a myslivost. Druhá část knihy provází čtenáře lesem v průběhu čtyř ročních období. Vedle krásných fotografií lesního prostředí tato část ozřejmí a dovysvětlí zvídavému divákovi některé scény z přiloženého filmu – díky fotografiím přímo z natáčených situací je zasadí do kontextu. Jak již bylo naznačeno, tato část knihy úzce souvisí s přiloženým filmem, pro jehož vznik zvolili tvůrci z mladé filmové produkční společnosti ORCHIS FILM snad tu nejnáročnější cestu – film beze slov, aby si divák mohl k obrazům lesa a práce v něm dokládat vlastní slova, pocity. Film vznikal celý rok, od zimy 2014 do zimy 2015. Nahlížíme v něm na lesníky a jejich práci jako na někoho, kdo je přímou součástí lesního biotopu. Film je postaven na výpravnosti obrazů, kompozičně vytříbených záběrech, progresivním střihu a původní hudbě hudebního skladatele Jana Maxiána.