Lov zvěře v našich honitbách

Lov zvěře v našich honitbách
Titul:: Lov zvěře v našich honitbách
Podtitul:: Lov zvěře v našich honitbách
Vydavatelství:: Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2011
Datum publikace:: 01.01.2011

Lov zvěře v našich honitbách

Publikace komplexně postihuje problematiku současného lovu v podmínkách naší myslivosti. Vyčerpávajícím způsobem se zaobírá rozdělením aktuálních loveckých metod s přihlédnutím ke zvláštnostem lovu vybraných druhů zvěře. Zároveň přináší bohaté odkazy na historii celého oboru, včetně popisu metod používaných myslivci v průběhu předchozích staletí. Publikace neopomíjí ani další souvislosti lovu zvěře, který chápe jako významný prvek v životě současného venkova, vymezuje jeho postavení v rámci ostatních mysliveckých aktivit a zdůrazňuje jeho krajinářský, ekologický, kulturní a ekonomický význam. Autor klade důraz na chovatelské funkce lovu, který je nedílnou součástí péče o zvěř žijící v kulturní krajině a dotvářející životní prostředí celé společnosti. Kniha je primárně určena aktivním myslivcům, uchazečům o první lovecký lístek i studentům mysliveckých oborů. Svým obsahem však oslovuje všechny přátele myslivosti a přírody, držitele honiteb, majitele honebních pozemků, organizátory veřejného života na venkově i zájemce o reálné dění v jejich bezprostředním okolí.