Možnosti eliminace škod zvěří na lesních porostech

Možnosti eliminace škod zvěří na lesních porostech
Titul:: Možnosti eliminace škod zvěří na lesních porostech
Podtitul:: Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 21. 1. 2016)
Vydavatelství:: Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2016
Datum publikace:: 01.01.2016

Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 21. 1. 2016)

Zvěř představuje dlouhodobě jednoho z nejvýznamnějších biotických škůdců v našich lesích. I přes permanentní deklarace o nutnosti radikálního řešení se situace nemění, ba naopak v některých prvcích se i zhoršuje. Snižování stavů se dlouhodobě nedaří. Aplikace chemické, případně mechanické ochrany cenných dřevin je nákladná a situaci zcela neřeší. Účelem pořádaného semináře bylo komplexně zhodnotit situaci v ochraně lesa s cílem eliminovat škody zvěří. Zásadním problémem v tomto bodě je platná legislativa, která si nutně vyžaduje změny, které by umožnily lépe reagovat na potřebu regulace stavů zvěře. Škody zvěří jsou však ovlivňovány i dalšími faktory, jako je např. zdravotní stav zvěře, správná výživa (úživnost honitby, přikrmování apod.) nebo pěstební opatření při výchově lesních porostů. Součástí semináře bylo i zhodnocení dané problematiky správci lesa (malými i velkými, protože zde se mohou názory různit) a orgány státní správy, které sehrávají významnou roli při uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří. Seminář tedy přinesl souhrnnou informaci o současné problematice škod na lesních porostech způsobovaných zvěří.