Myslivecká legislativa v kontextu plánované novely zákona o myslivosti, stavy zvěře a škody zvěří

Myslivecká legislativa v kontextu plánované novely zákona o myslivosti, stavy zvěře a škody zvěří

Titul:: Myslivecká legislativa v kontextu plánované novely zákona o myslivosti, stavy zvěře a škody zvěří

Podtitul:: Sborník referátů ze XVI. Sněmu lesníků (Horní Planá, 7. 11. 2013)

Autor:: různí autoři

Vydavatelství:: Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2013

Datum publikace:: 01.01.2013

Sborník referátů ze XVI. Sněmu lesníků (Horní Planá, 7. 11. 2013)

Sborník referátů ze XVI. Sněmu lesníků (Horní Planá, 7. 11. 2013), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., a s Lesy České republiky, s.p., za přispění finanční podpory Ministerstva zemědělství. Obsah XVI. Sněmu lesníků byl zaměřen na aktuální mysliveckou problematiku. Představeny byly připravované změny v legislativě, možnosti využití stávající legislativy jak na straně uplatňování škod zvěři, tak na straně péče o zvěř, vliv dob lovu zvěře na početní stavy atd.