Myslivost. 2. díl: Myslivecký management chovu a lovu zvěře

Myslivost. 2. díl: Myslivecký management chovu a lovu zvěře
Titul:: Myslivost. 2. díl: Myslivecký management chovu a lovu zvěře
Podtitul:: Nové poznatky z oboru myslivosti za posledních 20 let
Vydavatelství:: Nakladatelství a vydavatelství Silvestris, s.r.o., Uhlířské Janovice, 2016, v kooperaci se Společností pro myslivecké vzdělávání Artemis, s Bohemia Safari Clubem a s Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Datum publikace:: 01.01.2016

Nové poznatky z oboru myslivosti za posledních 20 let

Druhý díl s podtitulem „Myslivecký management chovu a lovu zvěře“ je součástí dvoudílné obsáhlé a podrobné reprezentativní výukové publikace „Myslivost“, která je zásadně přepracovaným a podstatně rozšířeným vydáním knihy „Myslivost“ z roku 1997. Autoři do ní zapracovali nové poznatky z oboru myslivosti za posledních 20 let.

Druhý díl publikace staví na základech podrobně popsaných v prvním díle. Chov zvěře vychází z ekologických základů a přináší podrobné informace pro význam životního prostředí zvěře a péči o něj. Významná část je věnována racionální výživě zvěře, která je důležitým nástrojem pro snižování tlaku zvěře na kulturní plodiny v zemědělství a lesní dřeviny v lesním hospodářství. Neméně významná je i ta část textu, která se zabývá selektivními zásahy do populací spárkaté zvěře. Podrobná analýza intenzivních chovů zvěře v bažantnicích a oborách na příkladech vybraných honiteb je důležitým doplňkem pro orientaci v alternativních chovatelských perspektivách naší myslivosti. Kapitola Lovecká kynologie připomíná významné osobnosti chovatelů loveckých psů. Velká část kapitoly, zpracovaná významným kynologem Ing. Jaromírem Dostálem, DrSc., je zaměřena na obecnou část, ale především na genetiku, která mimo jiné díky jemu obnovila slávu kvality našich chovů plemene českého fouska. I kapitola Střelectví je v úvodu zaměřena na připomenutí slávy našich i zahraničních puškařů. Podkapitola Balistiky, zejména vnější a cílové, je zpracována se záměrem objasnit faktory, které v myslivecké praxi jsou stále podceňovány a které následně působí zbytečné lovecké neúspěchy. Poslední kapitolou je Lovectví, které je zpracováno s náležitou profesionalitou a citlivým vztahem k chovatelským záměrům. Vhodnou částí je i připomenutí subjektivních a objektivních nebezpečí při lovu zvěře a loveckých pobytech. V textu jsou vzpomenuty všechny zásady pro přežití, ale i poskytování první pomoci při úrazech, které se při lovu stávají. Důležitou částí je i ošetřování ulovené zvěře a úprava trofejí. Závěrečnou podkapitolou je systém hodnocení loveckých trofejí popisující historii až po současnost. Knihu na kvalitním matném křídovém papíru provází velký počet názorných barevných fotografií předních fotografů a ilustrace Václava Nasvětila.