Nauka o krajině

Nauka o krajině
Titul:: Nauka o krajině
Podtitul:: Geografický pohled a východiska
Vydavatelství:: Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2013, v edici Živá příroda.
Datum publikace:: 01.01.2013

Geografický pohled a východiska

Publikace podává přehled soudobé geografické terminologie související se studiem krajiny. Rozpracovány jsou poznatky týkající se jednotlivých krajinných struktur, a to u krajiny přírodní i kulturní. Přehledně jsou zpracovány jednotlivé metody geografického studia krajiny: stacionární, expediční, laboratorní, distanční a jiné, zabývající se otázkami popisu stavu a dynamiky. Značná pozornost je věnována problematice tvorby krajinářské dokumentace: krajinným mapám a vícerozměrným modelům, ale také digitálním geodatabázím. Datové zdroje mohou být efektivně zpracovány pomocí nastíněných účelových expertních systémů. Na příkladech popisujících hodnocení krajinného potenciálu, přírodních rizik a ekologické stabilizace jsou demonstrovány ucelené případy vstupů geografické nauky o krajině do krajinného plánování. V přílohách (apendixech) jsou teoreticky diskutované postupy demonstrovány na příkladech konkrétních území České republiky. Zde jsou rovněž prakticky přiblíženy postupy tvorby komplexních krajinných map a vedení historicko-krajinářského studia. Kniha je určena odborníkům zabývajícím se komplexním a odvětvovým studiem krajiny, kterým poskytuje jisté východisko z dosavadního terminologického a metodického chaosu. Může rovněž dobře posloužit studentům vysokých a vyšších odborných škol jako učebnice, případně zaujmout širší zainteresovanou veřejnost.