Nejen o zvěři a lovech

Nejen o zvěři a lovech
Titul:: Nejen o zvěři a lovech
Podtitul:: zážitky z lovů a nešvary naší doby
Vydavatelství:: vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč, 2016.
Datum publikace:: 01.01.2016

zážitky z lovů a nešvary naší doby

Autor, jehož zájmem je myslivost a fotografování živé přírody, se snaží v útlé knížce mimo popisování zážitků z lovů upozornit na některé nešvary naší doby, např. na otázku fanatické ochrany některých druhů živočichů, kteří ochranu nepotřebují a začínají škodit (kormorán, bobr). Dále je to otázka kůrovce nejen na Šumavě a naprosto nesmyslné likvidování kleče ve vrcholových partiích Jeseníků. Nakonec i kamzík v Jeseníkách měl namále a jeho otázka se řešila až v Parlamentě ČR.