Ottova encyklopedie Zvěř

Ottova encyklopedie Zvěř
Titul:: Ottova encyklopedie Zvěř
Podtitul:: Kniha obsahuje popis a biologii pernaté a srstnaté zvěře, praktické údaje o její ochraně a době lovu, statistická data o úlovcích a jarních kmenových stavech a další informace
Vydavatelství:: OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., Praha, 2016.
Datum publikace:: 01.01.2016

Kniha obsahuje popis a biologii pernaté a srstnaté zvěře, praktické údaje o její ochraně a době lovu, statistická data o úlovcích a jarních kmenových stavech a další informace

Ottova encyklopedie Zvěř je mimořádné dílo předních českých zoologů, myslivců a fotografů, které vzniklo ve spolupráci Lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Kniha obsahuje popis a biologii pernaté a srstnaté zvěře, praktické údaje o její ochraně a době lovu, statistická data o úlovcích a jarních kmenových stavech, mapy výskytu zvěře na území ČR, pobytové znaky zvěře, určovací klíče, barevné fotografie a praktický rejstřík. Veškeré informace o pernaté zvěři zpracovali akademičtí pracovníci prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., a prof. RNDr. Petr Koubek, CSc., problematikou srstnaté zvěře se zabývá prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. Praktická příručka je určena myslivcům a ochráncům a milovníkům přírody.

Pouhých několik let stačilo, aby z pultů našich knihkupectví téměř zmizelo první i druhé upravené vydání Encyklopedie myslivosti. Protože se stala nedostatkovou knihou, rozhodli se Jaroslav Červený a Petr Koubek část úspěšné publikace přepracovat a do autorského kolektivu přizvat dalšího odborníka, který původní knihu recenzoval: Karla Šťastného. Smyslem úprav však nebylo vytvořit další novou reprezentační publikaci do pokojové knihovny, ale naopak praktickou “kapesní“ příručku, kterou lze nosit s sebou i při toulkách přírodou.

Nejpatrnější změnou je podstatné zkrácení encyklopedie myslivosti. Z původního rozsahu byly ponechány jen kapitoly o biologii zvěře pernaté, biologii zvěře srstnaté a pobytových znacích zvěře. Text těchto kapitol byl aktualizován, vyměněna byla většina fotografií a zejména byly doplněny druhy živočichů, které se jinde v Evropě loví a které se na našem území nově poměrně rychle šíří. Podle nejnovějších mysliveckých statistických dat o výši lovu či jarních kmenových stavech byly aktualizovány i grafy vývoje početnosti populací zvěře. Tyto údaje se však v některých případech liší od hodnot uvedených v textu, kde je uveden realističtější zoologický odhad. Obdobně byly do publikace zařazeny i nejnovější mapy hnízdního rozšíření pernaté zvěře a mapy rozšíření srstnaté zvěře. Další změnou je zařazení kapitol, které v původní knize sice nebyly, ale jsou pro mysliveckou praxi velice důležité. Jsou to doplněné a upravené určovací klíče jednotlivých druhů a věku zvěře. Do určovacích klíčů jsou zahrnuty i některé další druhy ptáků či savců, kterým se autoři v knize podrobně nevěnují, protože z hlediska české myslivecké legislativy nejsou zvěří. Vždy jde o druhy, které mohou být při pozorování v přírodě za určitých okolností se zvěří zaměněny (např. potáplice, potápky, slípka zelenonohá, slučka malá nebo bekasina větší), či o zaměnitelné druhy žijící jinde v Evropě (např. zajíc bělák, bobr kanadský).

Tato publikace vznikla za přispění mnohých spolupracovníků. Poděkování patří zejména Vítovi Dvořákovi, který aktualizoval mapy rozšíření, grafy vývoje početnosti populací zvěře a spolu s Vladimírem Vyskočilem se podílel na zpracování určovacích klíčů pernaté i spárkaté zvěře. Tak jako pro Encyklopedii myslivosti, i pro tuto knihu zhotovila většinu nových ilustračních kreseb Ing. Alena Červená.