Ovlivňování vodního režimu krajiny technickými opatřeními na příkladu LS Železná Ruda a Klatovy

Ovlivňování vodního režimu krajiny technickými opatřeními na příkladu LS Železná Ruda a Klatovy
Titul:: Ovlivňování vodního režimu krajiny technickými opatřeními na příkladu LS Železná Ruda a Klatovy
Podtitul:: Sborník ze semináře (Železná Ruda, 3. 9. 2015)
Vydavatelství:: Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2015
Datum publikace:: 01.01.2015

Sborník ze semináře (Železná Ruda, 3. 9. 2015)

Seminář propojil obecné myšlenky realizace technických objektů v lesích se zaměřením na hrazení bystřin a strží s praktickými řešeními a příklady. Úvodní příspěvek hovoří o účelu a smyslu hrazení bystřin, ale také o aktuálních trendech v této oblasti. Druhý příspěvek informuje o problematice meliorací – úpravy vodního režimu lesů. V dalším příspěvku se čtenář dozví základní fakta o lokalitě, ve které se seminář konal. Poslední příspěvek pak podává základní informaci o Správě toků Lesů České republiky, s.p. – oblasti povodí Vltavy (především o pracovišti Plzeň) a o konkrétních technických objektech (o stržích Příloh, Špičák a Skala), které byly cílem terénní části semináře. Důvodem pro zorganizování celé akce byla snaha informovat o účelu a smyslu hrazení bystřin, ale také o aktuálních trendech v této oblasti. To vše bylo připraveno proto, aby se technické zásahy do krajiny nedémonizovaly a pohlíželo se na ně z pohledu účelu, který mají.