Proceedings of Central European Silviculture 2016

Proceedings of Central European Silviculture 2016
Titul:: Proceedings of Central European Silviculture 2016
Podtitul:: Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí
Vydavatelství:: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, 2016.
Datum publikace:: 01.01.2016

Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí

Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 17. vědecké konference pěstitelů lesa (Dobruška, 30. – 31. 8. 2016), kterou pořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno. Sborník byl vydán v rámci každoročního setkání pracovníků Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumné stanice Opočno Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Lesníckého výzkumného ústavu Národného lesníckého centra vo Zvolene u příležitosti 95. výročí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, a 65. výročí Výzkumné stanice VÚLHM Opočno ve spolupráci s útvarem Lesnické informační centrum VÚLHM, v.v.i., a s Odborem lesního hospodářství České akademie zemědělských věd.

Vědecká konference „Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí“ navazuje na dlouhou řadu každoročních setkání pracovníků výzkumných ústavů a univerzit věnujících se problematice pěstování lesů. Jednotlivé příspěvky této konference zahrnují problematiku vzniku a podpory obnovy, zalesňování, produkce, genetiky, úpravy porostní struktury, vnímání lesnického hospodaření veřejností, vlastností růstového prostředí a také dopadu stavu prostředí na lesní porosty.