PROGRAM 2020

PROGRAM 2020
Titul:: PROGRAM 2020
Podtitul:: zajištění cílů veřejného zájmu u LČR
Vydavatelství:: Lesy České republiky, s. p., 2011
Datum publikace:: 01.01.2011

zajištění cílů veřejného zájmu u LČR

Uacute;lohou LČR jakožto podniku spravujícího státní lesy je dbát na vyváženost produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa, tedy zajišťovat plnění produkční funkce i veřejné zájmy ve svém oboru činnosti. Proto byl v průběhu let 1998 – 1999 odbornými pracovníky podniku ve spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu a odborného školství vypracován „Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. Souhrnně bylo na realizaci konkrétních opatření v rámci Programu 2000 prostřednictvím organizačních jednotek podniku v období 2000 – 2010 vynaloženo přes 339 mil. Kč. Drtivá většina opatření je financována z vlastních zdrojů, tj. zejména z prodeje dřeva jakožto hlavního hmotného produktu lesa.

Dokument byl od počátku koncipován jako otevřený v tom smyslu, že jej lze doplňovat o další dílčí témata v návaznosti na vývoj poznání, potřeb společnosti a doporučení či závazky plynoucí z mezinárodních smluv, k nimž se Česká republika zavázala. Na přelomu let 2010 – 2011 došlo na základě těchto skutečností a zkušeností s dosavadní realizací k jeho přepracování a doplnění. Aktualizovaný dokument s názvem Program 2020- zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, je vodítkem nejen pro práci zaměstnanců LČR, ale je určen také ostatní odborné veřejnosti, vlastníkům lesů a všem návštěvníkům a milovníkům přírody. Je také jedním z příspěvků podniku k Mezinárodnímu roku lesů 2011.