Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina

Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina
Titul:: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina
Podtitul:: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina
Vydavatelství:: Vyd. Český svaz ochránců přírody Jihlava a Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava, 2005
Datum publikace:: 01.01.2005

Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina

Předkládaná práce shrnuje údaje z části území Českomoravské vrchoviny představující 50 mapovacích kvadrátů o velikosti 12 x 11,1 km , což je celkem 6660 kilometrů čtverečních. Oblast byla rozdělena na základě znatelné odlišnosti avifauny na dvě rozlohou poměrně stejné části – severozápadní oblast a jihovýchodní oblast, jejichž stručný popis je v publikaci uveden. Do sledovaného území není zahrnuta část Českomoravské vrchoviny v oblasti Velkobítešska na jihovýchodě a na západě oblasti Kamenice nad Lipou a Pacovska. Kapitola „Charakteristika hnízdního výskytu a početnosti vybraných druhů“, která tvoří jádro publikace, je rozdělena po jednotlivých druzích ptáků. Jedná se o vzácnější druhy dané oblasti. Přehled druhů, které v posledních letech pravidelně hnízdí ve všech kvadrátech sledované oblasti, je uveden v závěru publikace. Názvosloví ptáků je dodržováno podle práce Hudce et al. (2003) s výjimkou vrány obecné.