Slovník pomístních jmen v Čechách. V (Bra-Buc)

Slovník pomístních jmen v Čechách. V (Bra-Buc)
Titul:: Slovník pomístních jmen v Čechách. V (Bra-Buc)
Podtitul:: Slovník pomístních jmen v Čechách. V (Bra-Buc)
Vydavatelství:: Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných informací Akademie věd ČR, v.v.i., Praha, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Slovník pomístních jmen v Čechách. V (Bra-Buc)

Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory. V pátém svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách jsou představena pomístní jména, která začínají písmeny Bra-Buc nebo obsahují slova začínající těmito písmeny.