Srnčí zvěř I.: odhad věku, zásady průběrného odstřelu

Srnčí zvěř I.: odhad věku, zásady průběrného odstřelu
Titul:: Srnčí zvěř I.: odhad věku, zásady průběrného odstřelu
Podtitul:: Výpravná publikace, celobarevně tištěná na křídovém papíru formátu A4, je výsledkem autorovy více než desetileté práce se srnčí zvěří držené v jeho domácím chovu. V deseti kapitolách věnovaných jednotlivým aspektům chovu srnčí zvěře popisuje autor výsledky svých praktických pozorování a výzkumu této naší nejčetnější domácí zvěře. Postupně jsou probrány tyto tematické okruhy: reprodukce srnčí zvěře aneb úspěch po deseti letech, etologické a sociální aspekty podzimních a zimních tlup srnčí zvěře, příčiny vzniku asymetrických parůžků a faktory, které je ovlivňují, trofejová kulminace, faktory ovlivňující kvalitu a sílu srnčích parůžků, etologické a fyziologické aspekty srnčí zvěře, genetika srnčí zvěře, základní podmínky chovu srnčí zvěře, odhad věku živé a ulovené zvěře a zásady průběrného odstřelu. Práce přináší celou řadu nových, dosud nepublikovaných poznatků o srnčí zvěři. Využívá rozsáhlého faktografického materiálu a porovnává výsledky vlastních šetření v rámci výzkumných prací s publikacemi a poznatky našich i zahraničních autorů zabývajících se studiem srnčí zvěře. Publikace obsahuje rozsáhlou fotografickou dokumentaci čítající přes 1000 snímků. V podstatě se tímto předkládaná kniha stává obrazovou publikací umožňující nahlédnout do méně známých oblastí života a životních projevů srnčí zvěře a plně pochopit autorovy závěry prezentované v textové části knihy. Publikace je cíleně zaměřena do nejvíce diskutované a stále aktuální oblasti naší myslivecké praxe - odhadu věku srnčí zvěře a správným zásadám průběrného odstřelu. Veškeré exaktní práce, poznatky a závěry autor opřel o dlouholetá praktická pozorování jedinců chovaných v zajetí a také o zkušenosti s volně žijící zvěří, které autor pro objektivitu mezi sebou vzájemně konfrontoval. Tím vyvrací mýty a dogmata, které se bez kritického zkoumání předávaly z jedné myslivecké generace na generaci následující
Vydavatelství:: Pavel Scherer, Sudice, 2012
Datum publikace:: 01.01.2012

Výpravná publikace, celobarevně tištěná na křídovém papíru formátu A4, je výsledkem autorovy více než desetileté práce se srnčí zvěří držené v jeho domácím chovu. V deseti kapitolách věnovaných jednotlivým aspektům chovu srnčí zvěře popisuje autor výsledky svých praktických pozorování a výzkumu této naší nejčetnější domácí zvěře. Postupně jsou probrány tyto tematické okruhy: reprodukce srnčí zvěře aneb úspěch po deseti letech, etologické a sociální aspekty podzimních a zimních tlup srnčí zvěře, příčiny vzniku asymetrických parůžků a faktory, které je ovlivňují, trofejová kulminace, faktory ovlivňující kvalitu a sílu srnčích parůžků, etologické a fyziologické aspekty srnčí zvěře, genetika srnčí zvěře, základní podmínky chovu srnčí zvěře, odhad věku živé a ulovené zvěře a zásady průběrného odstřelu. Práce přináší celou řadu nových, dosud nepublikovaných poznatků o srnčí zvěři. Využívá rozsáhlého faktografického materiálu a porovnává výsledky vlastních šetření v rámci výzkumných prací s publikacemi a poznatky našich i zahraničních autorů zabývajících se studiem srnčí zvěře. Publikace obsahuje rozsáhlou fotografickou dokumentaci čítající přes 1000 snímků. V podstatě se tímto předkládaná kniha stává obrazovou publikací umožňující nahlédnout do méně známých oblastí života a životních projevů srnčí zvěře a plně pochopit autorovy závěry prezentované v textové části knihy. Publikace je cíleně zaměřena do nejvíce diskutované a stále aktuální oblasti naší myslivecké praxe – odhadu věku srnčí zvěře a správným zásadám průběrného odstřelu. Veškeré exaktní práce, poznatky a závěry autor opřel o dlouholetá praktická pozorování jedinců chovaných v zajetí a také o zkušenosti s volně žijící zvěří, které autor pro objektivitu mezi sebou vzájemně konfrontoval. Tím vyvrací mýty a dogmata, které se bez kritického zkoumání předávaly z jedné myslivecké generace na generaci následující