Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany – Obecná část I.

Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany - Obecná část I.
Titul:: Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany - Obecná část I.
Podtitul:: Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany - Obecná část I
Vydavatelství:: Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany – Obecná část I

Publikace, která vychází z rozsáhlého cíleného výzkumu a která je první obecně metodickou částí řešení strategií managementu území se zvláštním statutem ochrany, je příspěvkem k řešení naznačené problematiky. Cílem je seznámit jednak s celou složitostí problematiky z různých akceptovatelných hledisek a jednak nastínit obecně metodické postupy uplatnění pro řešení problematiky v diferencovaných a různorodých podmínkách ČR s ohledem na složitou společensko-ekonomickou situaci. Dlouhodobost vývoje lesních ekosystémů vyžaduje pečlivý postup při stanovení zásad a forem péče o lesní území se zvláštním statutem ochrany. Na základě současného stavu poznání struktury a dynamiky vývoje lesních ekosystémů je v publikaci rozebrána problematika podkladů a východisek a navržen postup volby speciálních strategií managementu včetně doporučené technologie a ekonomického posouzení. Publikaci doplňují čtyři přílohy: Seznam lesních biotopů České republiky, Charakteristiky přírodních podmínek pro růstové simulace (ve vazbě skupin typů geobiocénu a souboru lesních typů), Výkonnost vybraných systémů těžby dřeva a Lesy ve velkoplošných chráněných územích.