Stromy. Velký obrazový průvodce

Stromy. Velký obrazový průvodce
Titul:: Stromy. Velký obrazový průvodce
Podtitul:: Stromy. Velký obrazový průvodce
Vydavatelství:: d. Rebo Productions CZ, s.r.o., Čestlice, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Stromy. Velký obrazový průvodce

Stromy jsou nedílnou součástí přírodního prostředí a mají mimořádnou hodnotu nejen jako zdroj materiálu pro mnoho výrobků, počínaje stavebním dřevem a konče léčivy. Jsou také klíčovými prvky mnoha ekosystémů a přírodního prostředí po celé zeměkouli. Tento obsažný průvodce zkoumá stromy ze všech úhlů, včetně jejich botanického zařazení, rozmanitosti tvarů a účasti v rostlinných společenstvech, jejichž jsou kostrou. Kniha je přehledem pozoruhodných stromů z celého světa, popisuje vztahy mezi lidmi a stromy v průběhu staletí a pojednává o nebezpečích, kterým stromy čelí, i o způsobech, jak můžeme tyto velkolepé organismy pro budoucí generace chránit. Kapitoly, které jsou napsány srozumitelnou formou, jsou systematicky uspořádané do tematických celků. Knihu provází množství barevných fotografií, přehledná schémata, grafy, mapky a tabulky. Závěr knihy obsahuje fakta o stromech (tvary stromů a jejich korun, tvary a postavení listů, květy a květenství, tvary květů, typy plodů, hlavní lesní biomy světa, důležité čeledi a rody stromů, kriticky ohrožené stromy a rekordy stromů), slovníček pojmů a rejstřík.