Včelařské dřeviny a byliny

Včelařské dřeviny a byliny
Titul:: Včelařské dřeviny a byliny
Podtitul:: Stavba květů a nektárií - Nektarodárnost a pylodárnost - Přehled dřevin a bylin - Léčivé látky
Vydavatelství:: Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
Datum publikace:: 01.01.2013

Stavba květů a nektárií – Nektarodárnost a pylodárnost – Přehled dřevin a bylin – Léčivé látky

Dříve vydané publikace „Včelařské dřeviny“ (Grada, Praha, 2004) a „Včelařské byliny“ (Grada, Praha, 2008), které byly věnované zdrojům včelí pastvy, jsou nyní spojeny do jedné editorsky upravené knihy, která je rozdělena na část obecnou a na část speciální. První kapitola v obecné části pojednává o životě dřevin a keřů, další oddíly přinášejí informace o stavbě květu, nektáriích, nektodárnosti rostlin, jejich pylodárnosti, o pylu a pylových rouskách. Dále je zde pojednáno o rostlinách včelám nepřátelských i o rostlinách pro včely málo významných. Speciální část je rozdělena na dva díly – včelařské dřeviny a včelařské byliny. Oba díly přinášejí botanický popis zhruba 300 nektarodárných a pylodárných rostlin v abecedním pořadí. U každé popisované rostliny najde čtenář informaci o její stavbě, listech, květech, eventuálně i plodech. Do úvahy je vzata náročnost na stanoviště a způsob rozmnožování, důraz je kladen na její včelařský význam. Pokud byla u některých rostlin měřena nektarodárnost, pak je uveden údaj o cukerné hodnotě nektaru, která je určující pro hodnocení zdroje včelí pastvy. Zaznamenán je i výskyt producentů medovice – dalšího zdroje včelí snůšky. Upozorněno je i na obsah léčivých látek v rostlinách, jež jsou využitelné ve farmaceutickém průmyslu nebo fytoterapii. V tomto vydání byl rozšířen počet perokreseb a barevných snímků, doplněny vysvětlivky a v přehledu literatury upozorněno na literaturu doporučenou.