Vegetace České republiky = Vegetation of the Czech Republic:

Vegetace České republiky = Vegetation of the Czech Republic:
Titul:: Vegetace České republiky = Vegetation of the Czech Republic:
Podtitul:: 4. Lesní a křovinná vegetace = Forest and Scrub Vegetation
Vydavatelství:: Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2013.
Datum publikace:: 01.01.2013

4. Lesní a křovinná vegetace = Forest and Scrub Vegetation

Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky devíti desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze a Databáze lesnické typologie. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii.

Čtvrtý, poslední díl, se zabývá lesní a křovinnou vegetací, která je členěna do 9 fytocenologických tříd, 28 svazů a 85 asociací. Tento díl obsahuje také popisy tří asociací plevelové a mokřadní vegetace jako doplněk k předchozím dílům a souhrnný seznam všech vegetačních jednotek České republiky rozlišených v celé monografii, který čítá 39 tříd, 138 svazů a 496 asociací. Úvod, sumáře, popisky a seznam všech vegetačních jednotek České republiky jsou uvedeny také v anglickém jazyce.

Na projektu Vegetace České republiky pracoval po více než deset let tým odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, Botanického ústavu AV ČR i dalších institucí. Tento projekt byl v roce 2012 oceněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky. Výsledná čtyřdílná monografie je základní referenční příručkou o české vegetaci. Je určena terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, lesnickým a zemědělským odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům a obdivovatelům naší krásné přírody.